هتل بین المللی پرسپولیس شیراز

تلفن تماس: 071-32295370-3
PERSEPOLIS
INTERNATIONAL HOTEL
هتل پرسپولیس شیراز
ورود به بخش انگلیسی هتل پرسپولیس شیراز

ارتباط با هتل بین المللی پرسپولیس شیراز

شیراز - بلوار آزادی - حدفاصل چهارراه حافظیه به میدان قائم

تلفن: 071-322 953 71-3
تلفن: 071-322 712 80-94
فکس: 071-322 809 41
ایمیل: info@persepolis-hotel.com