هتل بین المللی پرسپولیس شیراز

تلفن تماس: 071-32295370-3
PERSEPOLIS
INTERNATIONAL HOTEL
هتل پرسپولیس شیراز
ورود به بخش انگلیسی هتل پرسپولیس شیراز

لابی هتل بین المللی پرسپولیس شیراز

لابی هتل پرسپولیس شیراز
لابی هتل پرسپولیس شیراز
لابی هتل پرسپولیس شیراز
لابی هتل پرسپولیس شیراز
لابی هتل پرسپولیس شیراز
لابی هتل بین المللی پرسپولیس شیراز بهترین مکان برای ملاقاتهای دوستانه شما میهمانان عزیز که شامل فروشگا ههای مختلف در تمامی ساعات شبانه روز همراه با موسیقی دلنشین و دسترسی به امکانات گوناگون جهت برآورده کردن نیاز شما میهمانان عزیز در نظر گرفته شده است.