هتل بین المللی پرسپولیس شیراز

تلفن تماس: 071-32295370-3
PERSEPOLIS
INTERNATIONAL HOTEL
هتل پرسپولیس شیراز
ورود به بخش انگلیسی هتل پرسپولیس شیراز

تالارهای هتل بین المللی پرسپولیس شیراز

تالارهای هتل پرسپولیس شیراز
تالارهای هتل پرسپولیس شیراز
سالن های هتل پرسپولیس شیراز
سالن های هتل پرسپولیس شیراز
تالار هدیش و تالار تچر هتل بین المللی پرسپولیس شیراز باظرفیت هر کدام 300 نفر و دارا بودن امکانات سیستم صوتی و تصویری ، اینترنت ، جهت بهتر برگزار کردن سمینارها و کنفرانس ها و همایشها و مجالس عقد و عروسی شما در نظر گرفته شده است